Kalendár

JÚN v MEDUŠKE :)

Prvá myšlienka,

ktorú by dieťa malo získať,

je myšlienka rozdielu medzi dobrom a zlom ...

Maria Montessori