Zápis na školský rok 2021/2022

Súkromná materská škola Meduška, n.o. oznamuje,

že zápis deti do materskej školy na školský rok 2021/2022

je ukončený.

Ak máte záujem dieťatko zapísať na nasledujúci rok 2022/2023 POSTUP je nasledovný:

  • vytlačte si prosím Žiadosť o prijatie dieťaťa,

  • vyplňte ju a zašlite na e-mail: meduska@meduska.sk  alebo poštou na:

 

Meduška, n.o, SMŠ, Dedinská 4386/27, 917 05 TRNAVA

 

  • žiadosť musí byť potvrdená lekárom,

  • zároveň nás kontaktujte telefonicky, dohodneme si osobné stretnutie, aby ste si pozreli priestory našej materskej školy a porozprávali sme Vám o našich aktivitách a živote v našej Meduške :)

Prijímanie detí v priebehu školského roka závisí od kapacitných možností materskej školy resp.  o tejto možnosti sa zákonní zástupcovia môžu informovať telefonicky alebo mailom.

V súčasnej dobe nemáme žiadne voľné miesto.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

ŽIADOSŤ

O PRIJATIE

DIEŤAŤA

 

CENNÍK

 

FOTOGALÉRIA