top of page

Zápis na školský rok 2024/2025

V prípade, že máte záujem umiestniť dieťatko do našej materskej školy, postup prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 je nasledovný:

  • vytlačte si prosím Žiadosť o prijatie dieťaťa,

  • vyplňte ju a zašlite na e-mail: meduska@meduska.sk  alebo poštou na:

 

Meduška, n.o, SMŠ, Dedinská 4386/27, 917 05 TRNAVA

 

  • žiadosť musí byť potvrdená lekárom,

  • zároveň nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom, dohodneme si osobné stretnutie, aby ste si pozreli priestory našej materskej školy a porozprávali sme Vám o našich aktivitách a živote v našej Meduške :)

Zohľadňujeme nasledujúce kritériá a prednostne prijímame deti, ktoré:

  • k 31.8.2024 dovŕšia 5 rok veku dieťaťa

  • majú odloženú školskú dochádzku

  • majú súrodenca navštevujúceho našu materskú školu

  • majú tvalé bydlisko v Modranke

Prijímanie detí v priebehu školského roka závisí od kapacitných možností materskej školy.

O tejto možnosti sa môžete informovať telefonicky alebo mailom.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do našej materskej školy prijímame deti od 2,5 do 6 rokov.

ŽIADOSŤ

O PRIJATIE

DIEŤAŤA

 

CENNÍK

 

FOTOGALÉRIA

bottom of page