V dieťati leží osud budúcnosti ...

 Maria Montessori

Preto je deťom

v Meduške

tak dobre

TU

Preto robíme našu prácu

s láskou

už 15 rokov

TU

Preto sa tešíme

na nové deti

aj tento rok

TU