V dieťati leží osud budúcnosti ...

 Maria Montessori

Preto je deťom

v Meduške

tak dobre

TU

Preto robíme našu prácu

s láskou

už 15 rokov

TU

Preto sa tešíme

na nové deti

aj tento rok

TU

Meduška, n.o.  Súkromná materská škola Dedinská 27, Trnava

Tel.: +421 903 449 054

E-mail: meduska@meduska.sk

GDPR

Obrázky: Shutterstock