Nasledujúce udalosti
Adaptačné dni pre nové deti
Rozlúčka s predškolákmi
Deň otcov a rodiny ZRUŠENÉ z dôvodu OPATRENÍ
Meduška doma :)

Meduška, n.o.  Súkromná materská škola Dedinská 27, Trnava

Tel.: +421 903 449 054

E-mail: meduska@meduska.sk

Obrázky: Shutterstock

Tvoríme pre Vás túto novú stránku ... prosíme o pochopenie, ak by niečo nefungovalo, ešte stále na nej pracujeme :)