Nasledujúce udalosti

Adaptačné dni pre nové deti
Rozlúčka s predškolákmi
Deň otcov a rodiny ZRUŠENÉ z dôvodu OPATRENÍ
Meduška doma :)

Meduška, n.o.  Súkromná materská škola Dedinská 27, Trnava

Tel.: +421 903 449 054

E-mail: meduska@meduska.sk

GDPR

Obrázky: Shutterstock