Náš tím

Zoznámte sa s našim tímom ...
Ing. Daniela Znášiková

Zakladateľka Meduška, n.o.

Mgr. Iveta Pavlíková

Riaditeľka Súkromnej materskej školy

Mgr. Barbora Ruttkayová

učiteľka

Mgr. Paulína Veselá

učiteľka

Mgr. Romana Pecháčková

učiteľka

Mgr. Dominika Petrášová

učiteľka

Mgr. Zuzana Pavlíková

učiteľka

Nikola Balalová

učiteľka

Lucia Baďová

učiteľka

Meduška, n.o.  Súkromná materská škola Dedinská 27, Trnava

Tel.: +421 903 449 054

E-mail: meduska@meduska.sk

GDPR

Obrázky: Shutterstock