top of page
IMG_6465_edited_edited.png
Ing. Daniela Znášiková
IMG_20191013_124210 (2)_edited_edited.jp
Mgr. Iveta Pavlíková

Obe sme zakladateľky neziskovej organizácie Meduška, n.o.

a zriaďovateľky Súkromnej materskej školy.

Meduška je našou srdcovou záležitosťou a spravíme pre ňu možné aj nemožné :)

Ak by ste potrebovali čokoľvek v súvislosti s Meduškou, obráťte sa na ktorúkoľvek z nás.

Sme radi a veľmi nás teší, ak počujeme chválu na Medušku, ale sme otvorené aj kritickým pohľadom, lebo bez nich by sme nemohli našu Medušku neustále zlepšovať.

Naše kontakty sú:

Ing. Daniela Znášiková

E-mail: daniela_hirnerova@meduska.sk

Tel.: +421 903 449 054

Mgr. Iveta Pavlíková

E-mail: iveta_pavlikova@meduska.sk

Tel.: +421 905 339 660

Naša pani asistentka je tu pre vás, aby zabezpečila v čase od 8,00 - 14,00 všetku potrebnú dokumentáciu alebo informácie, ktoré by ste potrebovali, keď my práve pracujeme s pani učiteľkami alebo s deťmi alebo máme iné povinnosti.

Kontakt na pani asitentku:

Bc. Ľudmila Regecová

E-mail: asistentka@meduska.sk

Tel.: +421 915 741 120

bottom of page