Ing. Daniela Znášiková
Mgr. Iveta Pavlíková

Obe sme zakladateľky neziskovej organizácie Meduška, n.o.

a zriaďovateľky Súkromnej materskej školy.

Meduška je našou srdcovou záležitosťou a spravíme pre ňu možné aj nemožné :)

Ak by ste potrebovali čokoľvek v súvislosti s Meduškou, obráťte sa na ktorúkoľvek z nás.

Sme radi a veľmi nás teší, ak počujeme chválu na Medušku, ale sme otvorené aj kritickým pohľadom, lebo bez nich by sme nemohli našu Medušku neustále zlepšovať.

Naše kontakty sú:

Ing. Daniela Znášiková

E-mail: daniela_hirnerova@meduska.sk

Tel.: +421 903 449 054

Mgr. Iveta Pavlíková

E-mail: iveta_pavlikova@meduska.sk

Tel.: +421 905 339 660

Meduška, n.o.  Súkromná materská škola Dedinská 27, Trnava

Tel.: +421 903 449 054

E-mail: meduska@meduska.sk

GDPR

Obrázky: Shutterstock