top of page

2% z dane

Ak ste už podporili našu Meduška, n.o. poukázaním 2% z Vašej dane alebo iným darom,

patrí Vám naše úprimné ĎAKUJEME !

Akýkoľvek finančný dar má pre nás veľký význam

a prostriedky z neho  využívame na rozvoj našej súkromnej materskej školy.

Postup krokov ak ste fyzická osoba - živnostník:

 • Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane.

 • Uveďte meno organizácie: Meduška, n.o.

 • Právna forma: nezisková organizácia

 • IČO: 36084573

 • Sídlo: Dedinská 4386/27, 917 05 Trnava

 • 3% z Vašej zaplatenej dane, môžete poukázať, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie sa tiež odovzdáva na daňový úrad.

 • Žiadne iné tlačivo podávať netreba.

Postup krokov ak ste právnická osoba:

 • Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.

 • Uveďte meno organizácie: Meduška, n.o.

 • Právna forma: nezisková organizácia.

 • IČO: 36084573

 • Sídlo: Dedinská 4386/27, 917 05 Trnava

 • Darovať môžete v každom prípade 1% z dane.

 • 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (aj inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.

 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 1%/2%/3%/, zaškrtnite v tlačive súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Podporiť nás môžete aj zaslaním finančného daru na základe darovacej zmluvy.

Náš účet je: SK22 1100 0000 0026 2380 5197, bankové spojenie Tatra Banka a.s

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov:

Tých, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov v roku 2024 (za rok 2023).

 • Prijímateľ zo Zoznamu prijímateľov na rok 2024 je  Meduška, n.o.

 • Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane (on-line).

 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať), ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom vždy môžete pokázať 2%.

 • Dobrovoľníci, ktorí v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom potvrdenie od organizácie pre ktorú pracovali, môžu  poukázať 3%.

 • Vyplňte vo Vyhlásení o poukázaní podielu dane (on-line)Vaše údaje a sumu, ktorú chcete Meduška, n.o. poukázať, ale táto suma musí byť minimálne 3 €.

Údaje, ktoré potrebujete do vyhlásenia o poukázaní uviesť sú:

Meduška, n.o., Dedinská 4386/27, 917 05 Trnava

IČO: 36084573

forma: nezisková organizácia.

 • ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa)

 • Tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní podielu dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane a Potvrdením o vykonaní dobrovoľníckej práce, ak sú vyplnené ručne doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

              

Alebo ich prineste k nám do 26.4.2024 a my ich na daňový úrad doručíme :)

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava.

Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne

 

Ďakujeme :)

POTVRDENIE

o zaplatení dane

VYHLÁSENIE

o poukázaní dane

POSTUP

KROKOV

PDF

bottom of page