2%

Ak ste už podporili poukázaním 2% z daní alebo iným darom našu Meduška n.o.,

patrí Vám naše úprimné ĎAKUJEME !

Akýkoľvek finančný dar má pre nás veľký význam,

prostriedky z neho  využívame na rozvoj našej materskej školy Meduška.

Postup krokov ak ste fyzická osoba - živnostník:

 • Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane.

 • Uveďte meno organizácie: Meduška, n.o.

 • Právna forma: nezisková organizácia

 • IČO: 36084573

 • Sídlo: Dedinská 4386/27, 917 05 Trnava

 • 3% z Vašej zaplatenej dane, môžete poukázať, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali

 • Žiadne iné tlačivo podávať netreba.

Postup krokov ak ste právnická osoba:

 • Priamo v daňovom priznaní časť IV. vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.

 • Uveďte meno organizácie: Meduška, n.o.

 • Právna forma: nezisková organizácia.

 • IČO: 36084573

 • Sídlo: Dedinská 4386/27, 917 05 Trnava

 • Darovať môžete v každom prípade 1% z dane.

 • 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (aj inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.

 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 1%/2%/3%/, zaškrtnite v tlačive súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Podporiť nás môžete aj zaslaním finančného daru na základe darovacej zmluvy.

Náš účet je: 2923805197/1100, bankové spojenie Tatra Banka a.s

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov:

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov v roku 2020 (za rok 2020).

 • Prijímateľ zo Zoznamu prijímateľov na rok 2020 je  Meduška, n.o.

 • Do 15.02.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom je 2%, táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 • Dobrovoľníci môžu  poukázať 3%  ak v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú v roku 2020 pracovali. 

 • Vyplňte vo Vyhlásení o poukázaní dane Vaše údaje a sumu, ktorú chcete Meduška, n.o. poukázať.

Údaje, ktoré potrebujete do vyhlásenia o poukázaní uviesť sú:

Meduška, n.o., Dedinská 4386/27, 917 05 Trnava

IČO: 36084573

forma: nezisková organizácia.

 • ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma

 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.06.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

              

Alebo nám ich prineste a my ich na daňový úrad doručíme :)

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne

 

Ďakujeme :)

POTVRDENIE

o zaplatení dane

VYHLÁSENIE

o poukázaní dane

POSTUP

KROKOV

PDF