top of page

Program

Program každodenných činnosti a aktivít rešpektuje a vytvára dostatočný priestor pre bezpečný, aktívny  a zmysluplný pobyt detí v Meduške a napĺňanie ich záujmov.

MLADŠIE SKUPINY - deti od 2 do 5 rokov

zmiešaná skupina LIENKY, MOTÝLIKY

7:00

hry a hrové činnosti,

skupinové edukačné aktivity

8:30

hygiena, desiata, hygiena,

9.30

edukačné aktivity,

pohybové a relaxačné cvičenia

10:00

pobyt vonku s plánovaným zameraním,

pohybové aktivity, vychádzky, edukačné aktivity

11:30

hygiena, obed, hygiena

12:30

popoludňajší odpočinok,

činnosť pre deti bez potreby spánku

14:45

hygiena, olovrant, hygiena

15:30

edukačné aktivity, hry a hrové činnosti,

pobyt vonku,

schádzanie a preberanie detí,

hry podľa voľby detí až do odchodu domov

17:00

zatváranie :)

STARŠIA SKUPINA - deti od 5 rokov predškoláci VČIELKY

7:00

hry a hrové činnosti,

skupinové edukačné aktivity

9:00

hygiena, desiata, hygiena

9:30

edukačné aktivity,

pohybové a relaxačné cvičenia

10:30

pobyt vonku s plánovaným zameraním,

pohybové aktivity, vychádzky, edukačné aktivity

12:10

hygiena, obed, hygiena,

12:45

popoludňajší odpočinok,

činnosť pre deti bez potreby spánku

15:00

hygiena, olovrant, hygiena

15:30

edukačné aktivity, hry a hrové činnosti,

pobyt vonku,

schádzanie a preberanie detí, hry podľa voľby detí až do odchodu domov

17:00

zatváranie :)

bottom of page