top of page

O nás

2%
Z DANE
ZÁPIS
do Medušky

Náš príbeh začal 5.9.2005, keď Meduška otvorila svoje brány pre deti

a stala sa 1. súkromnou materskou školou v Trnave. Od septembra 2009 sídlime vo vidieckej časti Trnavy, v Modranke, vo veľkej žltej  budove

s krásnou veľkou záhradou.

​Našim cieľom je aby deti boli u nás šťastné a spokojné. Vytvárame pre ne prostredie s rešpektujúcou a priateľskou atmosférou, aby sa v Meduške cítili tak dobre - ako doma.

Len ak sú deti spokojné a šťastné, môžu začať naberať zručnosti

a vedomosti a vzdelávanie detí je ďalším našim dôležitým cieľom.

Profesionálne zostavený výchovno – vzdelávací program založený

na pedagogike Marie Montessori v najvyššej možnej miere stimuluje vývin a rozvoj každého dieťaťa. Aj vďaka tomu je čas strávený v našej materskej škole pre deti príjemný a zábavný.

Naše malé Medušky majú možnosť prežiť každý deň v podnetnom prostredí, v ktorom s pocitom bezpečia objavujú a skúmajú okolitý svet, prežívajú rôzne modelové, ale aj reálne situácie, v prostredí stimulujúcom vzájomné poznávanie, ktoré u detí rozvíja zmysel pre priateľstvo, pomoc, ohľaduplnosť a spoluprácu.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

V čom sme výnimoční ...

Strava

V Meduške je strava pripravená vo vlastnej kuchyni. Chutné jedlá sú pripravované z čerstvej zeleniny

a ovocia a surovín výhradne

z lokálnych zdrojov. Domáce kvalitné suroviny, moderné receptúry.

Dôležitý je pitný režim vo forme bylinkových čajov, dojčenskej vody

a ovocných štiav.

Dokážeme pre naše deti zabezpečiť aj špeciálnu dietetickú stravu.

​„Nikdy nepomáhajte dieťaťu s úlohou, pri ktorej samé cíti, že môže uspieť.“

Maria Montessori

Otužovanie

Zdravie si deti utužujú pobytom vonku za každého počasia, či už na vychádzkach, výletoch alebo hrami v našej veľkej záhrade.

Imunitu a obranyschopnosť voči chorobám posilňujú aj v našom saunovom svete s východom

do záhrady, kam zo sauny môžu vybehnúť.

Inhalačné procedúry s Vincentkou sú k dispozícii pre všetky deti.

Učenie

V každodenných aktivitách uplatňujeme princípy a metódy pedagogiky Márie Montessori. Základom tejto pedagogiky je pripravené prostredie a možnosť slobodného výberu činností u detí, učiteľky deti sprevádzajú rôznorodými ponukami činností počas celého dňa. V deťoch sa tým upevňuje samostatnosť a sebadôvera, čo ich posúva k záujmu o ďalšie vzdelávacie činnosti.

Hravou formou ponúkame deťom prvý kontakt s angličtinou, pokročilým aj každodennú komunikáciu.

U detí rozvíjame umelecké nadanie a tvorivosť, pričom im dávame priestor uplatniť svoje predstavy a nadanie.

Výtvarnými činnosťami rozvíjame u detí fantáziu, trpezlivosť, tvorivosť, jemnú motoriku a umelecké cítenie.

Každodenným kontaktom s hudbou u detí rozvíjame hudobné vnímanie, rytmickú a sluchovú predstavivosť a vytvárame pozitívny vzťah k hudbe a tancu.

Prebúdzame v deťoch lásku ku knihám a k literárnemu umeniu. Svoje zastúpenie má v našich aktivitách aj dramatické umenie a tradície. Odvahu detí podporujeme vystúpeniami na verejnosti.

Medzi každodenné činnosti zahŕňame aj aktivity na podporu duševného rozvoja deti vo forme programu Zippyho kamaráti.

A princípy učenia deti pána Hejného uplatňujeme nielen v Hejného matematike.

Pred zápisom do školy si deti testujeme sami  na školskú zrelosť.

 

Pohyb

Pohyb je pre deti dôležitou potrebou a požiadavkou k ich správnemu vývinu, preto deti v  Meduške majú denne veľa pohybu a športu.

Každý týždeň plávajú, v zimnej sezóne všetky deti korčuľujú na zimnom štadióne, tancujú pod vedením tanečného majstra, trénujú florbal, tenis, aikido. Už niekoľko rokov sme súčasťou medziškôlkárskej olympiády Kids challenge, ktorá sa koná v štyroch mestách.

​„Len vlastné

  činy umožnia

dieťaťu postup vpred

na jeho ceste

k nezávislosti.“

 

Maria Montessori

Zelená škola

Chránime prírodu a životné prostredie  prostredníctvom praktických aktivít programu Zelená škola.

Zážitkovým učením a primeranými pracovnými aktivitami spojenými        so starostlivosťou o záhradu a rastliny u detí posilňujeme kladný vzťah  k prírode.

Deti navštevujú okolitú prírodu, les

a 2x do roka aj jaskyňu Driny, pozorujú prírodné javy a získavajú poznatky o fungovaní sveta prírody.

BONUSY :)

Preferujeme v triedach nižší počet detí s využitím intenzívneho individuálneho prístupu ku každému dieťatku, a tiež možnosť voľného pohybu detí, aby triedy mali charakter zmiešanej skupiny.

Intenzívne spolupracujeme s logopedičkou, psychologičkou a rôznymi organizáciami na podporu vývinu detí (INPP, Sindeler metóda).

Oslavy narodenín organizujeme so všetkým zabezpečením. Deti oslávia svoj sviatok spoločne v kruhu s kamarátmi, pri torte, ktorú upečú naše pani kuchárky a s darčekom, ktorý deti dostávajú od Medušky.

​Organizujeme pre deti divadelné predstavenia, kúzelnícke dopoludnia, výlety do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, noc v škôlke.

Počas celého roka organizujeme dielničky pre deti a rodičov a spoločne tiež oslavujeme všetky významné sviatky a udalosti v priebehu roka (Tekvicové a Zdravé dielničky, Stretnutia pre starých rodičov, Vianoce, Veľká noc, Deň mamičiek a Deň ockov, Letná opekačka, Rozlúčka s predškolákmi).

Každoročne sa v jednu fašiangovú sobotu stretávame na tradičnom Maškarnom plese pre celé rodiny.

Každý rok organizujeme pre najstaršie deti Školu v prírode a Lyžiarsky výcvik.

bottom of page