top of page

O nás

2%
Z DANE
ZÁPIS
do Medušky

Náš príbeh začal 5.9.2005, keď Meduška otvorila svoje brány pre deti

a stala sa 1. súkromnou materskou školou v Trnave. Od septembra 2009 sídlime vo vidieckej časti Trnavy, v Modranke, vo veľkej žltej  budove

s krásnou veľkou záhradou.

​Našim cieľom je aby deti boli u nás šťastné a spokojné. Vytvárame pre ne prostredie s rešpektujúcou a priateľskou atmosférou, aby sa v Meduške cítili tak dobre - ako doma.

Len ak sú deti spokojné a šťastné, môžu začať naberať zručnosti

a vedomosti a vzdelávanie detí je ďalším našim dôležitým cieľom.

Profesionálne zostavený výchovno – vzdelávací program založený

na pedagogike Marie Montessori v najvyššej možnej miere stimuluje vývin a rozvoj každého dieťaťa. Aj vďaka tomu je čas strávený v našej materskej škole pre deti príjemný a zábavný.

Naše malé Medušky majú možnosť prežiť každý deň v podnetnom prostredí, v ktorom s pocitom bezpečia objavujú a skúmajú okolitý svet, prežívajú rôzne modelové, ale aj reálne situácie, v prostredí stimulujúcom vzájomné poznávanie, ktoré u detí rozvíja zmysel pre priateľstvo, pomoc, ohľaduplnosť a spoluprácu.

V čom sme výnimoční ...

Strava

V Meduške je strava pripravená vo vlastnej kuchyni. Chutné jedlá sú pripravované z čerstvej zeleniny

a ovocia a surovín výhradne

z lokálnych zdrojov. Domáce kvalitné suroviny, moderné receptúry.

Dôležitý je pitný režim vo forme bylinkových čajov, dojčenskej vody

a ovocných štiav.

Dokážeme pre naše deti zabezpečiť aj špeciálnu dietetickú stravu.

​„Nikdy nepomáhajte dieťaťu s úlohou, pri ktorej samé cíti, že môže uspieť.“

Maria Montessori

Otužovanie

Zdravie si deti utužujú pobytom vonku za každého počasia, či už na vychádzkach, výletoch alebo hrami v našej veľkej záhrade.

Imunitu a obranyschopnosť voči chorobám posilňujú aj v našom saunovom svete s východom

do záhrady, kam zo sauny môžu vybehnúť.

Inhalačné procedúry s Vincentkou sú k dispozícii pre všetky deti.

Učenie

V každodenných aktivitách uplatňujeme princípy a metódy pedagogiky Márie Montessori. Základom tejto pedagogiky je pripravené prostredie a možnosť slobodného výberu činností u detí, učiteľky deti sprevádzajú rôznorodými ponukami činností počas celého dňa. V deťoch sa tým upevňuje samostatnosť a sebadôvera, čo ich posúva k záujmu o ďalšie vzdelávacie činnosti.

Hravou formou ponúkame deťom prvý kontakt s angličtinou, pokročilým aj každodennú komunikáciu.

U detí rozvíjame umelecké nadanie a tvorivosť, pričom im dávame priestor uplatniť svoje predstavy a nadanie.

Výtvarnými činnosťami rozvíjame u detí fantáziu, trpezlivosť, tvorivosť, jemnú motoriku a umelecké cítenie.

Každodenným kontaktom s hudbou u detí rozvíjame hudobné vnímanie, rytmickú a sluchovú predstavivosť a vytvárame pozitívny vzťah k hudbe a tancu.

Prebúdzame v deťoch lásku ku knihám a k literárnemu umeniu. Svoje zastúpenie má v našich aktivitách aj dramatické umenie a tradície. Odvahu detí podporujeme vystúpeniami na verejnosti.

Medzi každodenné činnosti zahŕňame aj aktivity na podporu duševného rozvoja deti vo forme programu Zippyho kamaráti.

A princípy učenia deti pána Hejného uplatňujeme nielen v Hejného matematike.

Pred zápisom do školy si deti testujeme sami  na školskú zrelosť.

 

Pohyb

Pohyb je pre deti dôležitou potrebou a požiadavkou k ich správnemu vývinu, preto deti v  Meduške majú denne veľa pohybu a športu.

Každý týždeň plávajú, v zimnej sezóne všetky deti korčuľujú na zimnom štadióne, tancujú pod vedením tanečného majstra, trénujú florbal, tenis, aikido. Už niekoľko rokov sme súčasťou medziškôlkárskej olympiády Kids challenge, ktorá sa koná v štyroch mestách.

​„Len vlastné

  činy umožnia

dieťaťu postup vpred

na jeho ceste

k nezávislosti.“

 

Maria Montessori

Zelená škola

Chránime prírodu a životné prostredie  prostredníctvom praktických aktivít programu Zelená škola.

Zážitkovým učením a primeranými pracovnými aktivitami spojenými        so starostlivosťou o záhradu a rastliny u detí posilňujeme kladný vzťah  k prírode.

Deti navštevujú okolitú prírodu, les

a 2x do roka aj jaskyňu Driny, pozorujú prírodné javy a získavajú poznatky o fungovaní sveta prírody.

BONUSY :)

Preferujeme v triedach nižší počet detí s využitím intenzívneho individuálneho prístupu ku každému dieťatku, a tiež možnosť voľného pohybu detí, aby triedy mali charakter zmiešanej skupiny.

Intenzívne spolupracujeme s logopedičkou, psychologičkou a rôznymi organizáciami na podporu vývinu detí (INPP, Sindeler metóda).

Oslavy narodenín organizujeme so všetkým zabezpečením. Deti oslávia svoj sviatok spoločne v kruhu s kamarátmi, pri torte, ktorú upečú naše pani kuchárky a s darčekom, ktorý deti dostávajú od Medušky.

​Organizujeme pre deti divadelné predstavenia, kúzelnícke dopoludnia, výlety do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, noc v škôlke.

Počas celého roka organizujeme dielničky pre deti a rodičov a spoločne tiež oslavujeme všetky významné sviatky a udalosti v priebehu roka (Tekvicové a Zdravé dielničky, Stretnutia pre starých rodičov, Vianoce, Veľká noc, Deň mamičiek a Deň ockov, Letná opekačka, Rozlúčka s predškolákmi).

Každoročne sa v jednu fašiangovú sobotu stretávame na tradičnom Maškarnom plese pre celé rodiny.

Každý rok organizujeme pre najstaršie deti Školu v prírode a Lyžiarsky výcvik.

bottom of page